• Włączamy umiejętności  
  i rozwijamy potencjał pracowników
 • Wspieramy dział HR
  dostarczając skuteczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zwiększamy sprzedaż
  budując długofalowe relacje biznesowe
 • Rozwijamy menedżerów
  wyposażając ich w umiejętności przywódcze
 • Sektor pozarządowy
  kreujemy Liderów zmian
 • Coaching indywidualny
  wydobywamy i wzmacniamy potencjał naszych klientów
 • Kształcimy pedagogów
  umiejętnie radzących sobie z wyzwaniami w pracy

O nas

SKILLS FACTORY to firma szkoleniowa utworzona w 2013 roku przez grupę trenerów biznesu i coachów z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w kraju i za granicą.

Przeprowadziliśmy i koordynowaliśmy setki projektów szkoleniowych dla firm z sektora usług wspólnych (BPO/SSC), grup mediowych, jak również organizacji publicznych: urzędów, uczelni, szkół i organizacji pozarządowych. Mamy również doświadczenie we wspieraniu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

+

Trenerzy

Magda Jelonkiewicz-Bałdys

Trener biznesu i NGO, coach. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PR Academy w Dublinie, Szkoły Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie oraz Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys w Krakowie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu coachingu i opiekun merytoryczny kierunku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Współpracuje z Grupą Active Change w Krakowie. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: rekrutacji i selekcji, budowania i rozwijania zespołów, technik sprzedaży i obsługi klienta. Ma 10 lat doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą w strategicznym rozwoju małych i średnich firm, sprzedaży, budowania zespołu oraz współpracy z mediami. Prowadzi indywidualny coaching liderski. Wśród klientów, dla których realizowała usługi w języku polskim i angielskim w ostatnim czasie, znaleźli się: Politechnika Warszawska, Kancelaria Projekty Europejskie, Taxback.com, Polski Express, BFS Finance, AIG Lincoln, KDS, Studio Graficzne 813, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance, Przedszkole Publiczne nr 24 w Radomiu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Językowa „Planeta”, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Stowarzyszenia: „Wiosna”, „Polites", „Karuzela”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka „Perspektywy”. Prywatnie interesuje się wielokulturowością i problematyką mniejszości narodowych. Współpracuje z dziennikiem The Irish Times, pisząc artykuły o tematyce społecznej. Uwielbia psy wszelkich ras i maści.

Przemysław Kozak

Psycholog i trener biznesu, administracji publicznej oraz NGO. Absolwent podyplomowych studiów z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób poszukujących pracy i zmieniających zawód. Specjalizuje się w obszarach związanych z budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem menadżerskim i osobistym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. Trener w ramach projektu szkoleniowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Trener sukcesu”. Klienci, dla których realizował usługi w ostatnim czasie: Pekao SA, Media Markt, Saturn, Test HR, Komisja Nadzoru Finansowego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Komenda Główna OHP, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Departament Wdrażania Programów Rozwojowych), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie „Wiosna”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Interesuje się psychologią osobowości oraz tematyką organizacji samouczących się. Lubi wędrówki górskie i jazdę na nartach.

Anna Komasa

Rekruter, trener, wykładowca. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Chartered Institute of Personnel Development w Londynie z zakresu Employee Resourcing, Learning and Development, Employee Reward, Employee Relations. Specjalizuje się w obszarach związanych z szeroko rozumianą rekrutacją i oceną kompetencji: począwszy od metod rekrutacji, selekcji i oceny potencjału, poprzez rozwijanie talentów w organizacji i ocenę efektywności pracowników, aż po budowanie modeli kompetencyjnych i ścieżek kariery. Posiada kilkunastoletnią praktykę w obszarze doradztwa personalnego, w ramach której prowadziła projekty z zakresu executive search, rekrutacji i selekcji, oceny kompetencji w programach Assessment i Development Centers, programów outplacementowych. Pracowała dla wielu koncernów międzynarodowych i firm lokalnych z branży: stalowej, opakowaniowej, FMCG, chemicznej, materiałów budowlanych, elektrycznej itp.

Michał Wolak

Trener i coach, Konsultant ds. zarządzania jakością. Absolwent zarządzania zasobami ludzkimi w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerskiej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz studiów podyplomowych z coachingu w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. Wykładowca Szkoły Profesjonalnego Coachingu, dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. Przez ponad 3 lata pracował w międzynarodowej korporacji jako lider zespołu księgowych, a nastepnie jako trener wewnętrzny, gdzie wyspecjalizował się w prowadzeniu szkoleń dotyczących podnoszenia jakości i efektywności pracy według koncepcji lean management oraz filozofii Kaizen. W swoim dorobku ma ponad 3000 godzin przeprowadzonych szkoleń. Prowadzi coaching osobisty, menadżerski, grupowy oraz projektowy. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, Porozumienia Bez Przemocy, umiejętności zarządczych i liderskich oraz filozofii Kaizen. Współpracował z takimi firmami i instytucjami, jak: TVP SA, Redwoods, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, DGA SA, Akademia Medyczna w Warszawie, Stolbud Włoszczowa, Kopex, Zielona Energia, KZN Bieżanów, Verbis, Kominus, Dubiel Vitrum, Arlekin, Neo-Net, Ban-food, Rothlehner, Capgemini, Angos, Valor, Inbit, Biomed, Instytut Doskonalenia Produkcji, KGHM, Dr. Oetker. Jako trenera interesuje go szczególnie tematyka skutecznej komunikacji, jest gorącym propagatorem podejścia Porozumienie Bez Przemocy. Istotny z perspektywy zawodowej jest dla niego również temat stresu i szeroko pojętej profilaktyki antystresowej.

Magdalena Falkowska

Trener biznesu i NGO, coach. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys w Krakowie. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach z zakresu autoprezentacji, budowania wizerunku, technik komunikacji, zarządzania zmianą oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Bliskie są jej również tematy z zakresu pracy zespołowej i rozwijania kompetencji liderskich. Powyższe zagadnienia miała okazję zgłębić od strony praktycznej zarządzając przez kilkanaście lat zespołem reporterskim jako wydawca informacyjnego programu regionalnego „Fakty” we wrocławskim oddziale TVP SA. Koordynowała pracę redakcji z antenami ogólnopolskimi TVP SA na stanowisku Koordynatora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Ma ponadto doświadczenie jako prowadząca program lokalnych wiadomości oraz reporterka – sztuka profesjonalnej prezentacji była tym samym istotą jej zawodowego działania przez wiele lat. Przez 3 lata zdobywała doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. We współpracy z Kancelarią Projekty Europejskie Mirosława Adamczak koordynowała i realizowała projekty szkoleniowe, wśród których wymienić można m.in.: szkolenia dla pracowników z branży hotelarsko-gastronomicznej czy projekt systemowy "Lepsza przyszłość". Obecnie zdobywa uprawnienia coacha wg standardów International Coach Federation w ramach kursu "Coach – certyfikowany kurs coachingu dla mikro- i małych przedsiębiorstw".    Właścicielka trzech kotów. Interesuje się genealogią, lubi przedmioty „z duszą”, zbiera starą porcelanę.

Sławomir Muzioł

Trener, koordynator projektów szkoleniowych, animator projektów lokalnych i międzynarodowych, nauczyciel. Absolwent filologii angielskiej i politologii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Szkoły Trenerów i Doradców Personalnych w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia „Polites". Współpracuje z wieloma międzynarodowymi instytucjami, m.in. Citizens of Europe e.V. w Berlinie i Associazione Alouanur w Turynie. Członek zespołu trenerskiego programu „Make a Connection” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i firmy Nokia. Współtworzy i prowadzi szkolenia w kraju i za granicą z obszarów: kreatywności, przywództwa, budowania efektywnej współpracy w grupie, zarządzania projektami edukacyjnymi oraz wykorzystania innowacji i praktyk z dziedziny edukacji pozaformalnej w szkolnictwie. Prowadzi szkolenia metodami aktywnymi, opartymi na uczeniu się przez doświadczenie, a także metodami typu outdoor. Prywatnie interesuje się mitologią skandynawską, trailerami filmów z lat 80.-90., wojną secesyjną oraz klasycznymi japońskimi motocyklami szosowymi.

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do firm, które pragną budować konkurencyjność na rynku poprzez inwestycję w swój największy potencjał – rozwój pracowników.
+

Jak szkolimy?

Oferujemy konsultacje, szkolenia zamknięte dla firm oraz sesje coachingowe dla osób indywidualnych. Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju pracowników oraz kadry kierowniczej poprzez poszerzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i zwiększanie zakresu kompetencji.

+

Case studies

Cel: Zbudowanie od podstaw zespołu sprzedawców w nowo powstałym oddziale firmy.

Cel: Wprowadzenie nowego modelu zarządzania jakością.

Cel: Zintegrowanie pracowników działu administracyjnego i stworzenie systemu współpracy.

Cel: Wyposażenie grona pedagogicznego w techniki i narzędzia służące podniesieniu poziomu inteligencji emocjonalnej, pomocnej w radzeniu sobie z trudnymi uczniami i ułatwiającej efektywną współpracę z rodzicami uczniów.

Cel: Wzmocnienie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi klienta infolinii ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych.

Gra sprzedażowa

W scence wcielasz się w pracownika działu sprzedaży reklam w magazynie dla pań. Dzwonisz do ekskluzywnej drogerii, aby zachęcić klienta do zakupu reklamy…

+

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt "Radomski Biznes III"

Kontakt

SKILLS FACTORY
ul. Idalińska 52 C
26 – 600 Radom

Email: info@skillsfactory.pl
Tel: 722 039 721

 
 
Dane przekazywane nam w związku z kontaktem będą wykorzystane wyłącznie w celu obsługi zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
 

 

© 2013 Skills Factory
brain made by 813.pl


Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji Zamknij