Cel: Wprowadzenie nowego modelu zarządzania jakością.

Sytuacja wyjściowa / zarys problemu:

Firma produkująca instalacje przemysłowe i zatrudniająca ponad 100 osób miała powyżej 25% przeterminowanych zleceń, co skutkowało niezadowoleniem klientów, a co za tym idzie –koniecznością udzielania im rabatów lub wręcz utratą części z nich.

Podjęte działania:

Pierwszym krokiem był audyt efektywności procesów, na podstawie którego określiliśmy przyczyny problemów, wśród których znalazły się: uruchomienie nadmiernej liczby produkcji jednocześnie, błędy w realizacji poszczególnych zamówień, wysoki współczynnik niezrealizowanych reklamacji od klientów, utrzymywanie zbyt wysokich stanów magazynowych urządzeń wycofanych już z produkcji.

 

Na podstawie audytu ustaliliśmy cele projektu usprawnieniowego:

1) skrócenie czasu realizacji zlecenia średnio o 3 dni,

2) obniżenie ilości przeterminowanych zleceń do 10%,

3) zmniejszenie stanów magazynowych i produkcji w toku o 25%.

Rezultaty:

Wdrożyliśmy techniki lean management dotyczące porządku, wizualizacji oraz organizacji pracy.

Na zakończenie 3-miesięcznego projektu wdrożeniowego osiągnęliśmy zamierzone cele, a nawet je przekroczyliśmy:

1) skróciliśmy czas realizacji zlecenia średnio o 4 dni,

2) obniżyliśmy ilość przeterminowanych zleceń do 8%,

3) zmniejszyliśmy stany magazynowe i produkcji w toku o 27%.

Dzięki temu firma zarobiła w skali roku 1 225 000 zł!