Cel: Zintegrowanie pracowników działu administracyjnego i stworzenie systemu współpracy.

Sytuacja wyjściowa / zarys problemu:

Pomimo posiadania wysokich kwalifikacji i kompetencji do wykonywania powierzonych obowiązków pracownicy działu administracyjnego nie potrafili ze sobą współpracować. Członkowie zespołu preferowali pracę indywidualną i brali odpowiedzialność tylko za wyniki swojej pracy. Kierownictwo odczuwało dużą trudność w zarządzaniu tą grupą pracowników. Szkolenie zostało pomyślane jako ostatnia próba rozwiązania sytuacji przed koniecznością wprowadzenia zmian strukturalnych.

Podjęte działania:

Zaproponowaliśmy przeprowadzenie 16-godzinnego szkolenia z zakresu integracji zespołu. Szkolenie było prowadzone technikami warsztatowymi z dbałością o przebieg procesu grupowego. Zakres merytoryczny obejmował zagadnienia: budowanie efektywnych zespołów pracowniczych, efekt synergii, role zespołowe, fazy rozwoju zespołu, komunikacja w zespole oraz planowanie współpracy zespołowej techniką metaplanu. W trakcie szkolenia uczestnicy dotarli do źródła problemu, który został rozwiązany dzięki otwartej komunikacji i określeniu potrzeb, oczekiwań i celów każdej z osób tworzących zespół.

Rezultaty:

Uczestnicy wrócili do swoich obowiązków jako sprawnie działający zespół pracowników, znający swoje mocne strony oraz rolę indywidualnego wkładu pracy w funkcjonowanie całego działu. Otrzymane referencje potwierdzają, że zmiana w postawach pracowników była trwała. Dzięki temu nie było konieczności wprowadzania w zespole zmian strukturalnych.