Szkoły i inne placówki oświatowe, które chcą utrzymywać wysoki poziom i osiągać dobre wyniki, muszą dbać o nieustający rozwój, zarówno uczniów, kadry pedagogicznej, jak i samej organizacji.

Konieczność wdrażania założeń reformy oświaty przy jednoczesnym wykonywaniu bieżących obowiązków wymaga od dyrektorów i całego grona pedagogicznego funkcjonowania na najwyższych obrotach. Pedagog z pasją, który dostrzega wartość uczenia się i potrafi zainspirować uczniów do pracy, jest dla szkoły bezcenny. Zwłaszcza w sytuacji, gdy trzeba pokonywać obiektywnie istniejące trudności.

Pomimo tego, że sytuacja w oświacie jest dziś niełatwa, a przed nauczycielami stoją liczne wyzwania, w wielu szkołach można odnaleźć nauczycieli, którzy potrafią inspirować uczniów do nauki, a ponadto uświadamiają sobie konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji. Szeroka oferta szkoleń skierowanych do kadry nauczycielskiej ma na celu wspieranie w odpowiedzialnym wykonywaniu pracy i stawaniu się jeszcze lepszym nauczycielem.

 

Proponowane tematy szkoleń:

  • Budowanie autorytetu nauczyciela. Autoprezentacja.
  • Asertywność w pracy nauczyciela.
  • Komunikacja Bez Przemocy. Jak rozmawiać z uczniami i rodzicami?
  • Wykorzenianie niepożądanych zachowań w klasie. Budowanie zaufania.
  • Motywowanie dzieci do nauki w kontekście łatwej dostępności rozrywek.
  • Wielokulturowość. Wspieranie postaw otwartości wobec innych kultur.
  • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.
  • Jeśli nie szkoła, to co? Zarządzanie zmianą, możliwości i szanse przekwalifikowywania nauczycieli.