Nasza oferta skierowana jest do firm, które pragną budować konkurencyjność na rynku poprzez inwestycję w swój największy potencjał – rozwój pracowników.

Coraz więcej firm dostrzega konieczność tworzenia kultury organizacji uczącej się. Instytucje nastawione na ciągły rozwój zauważają bezpośrednią zależność między uzupełnianiem, aktualizowaniem i nabywaniem nowej wiedzy przez pracowników a umacnianiem swojej pozycji na rynku.

Pracownicy dysponujący szerokim wachlarzem kompetencji twardych i miękkich łatwiej osiągają cele indywidualne, zespołowe i strategiczne. Co więcej, wzrost efektywności przekłada się na zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, a co za tym idzie –zmniejsza rotację pracowników.

Nasze oferty przygotowywane są w partnerskiej współpracy z klientem. Tylko po zdiagnozowaniu potrzeb szkoleniowych oraz dotarciu do przyczyn problemów jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie w postaci optymalnego scenariusza szkoleniowego z wyszczególnieniem oczekiwanych w następstwie odbytego treningu zmian w zakresie postaw i umiejętności pracowników.

 

Wierzymy, że zmiana części organizacji przyczynia się do sukcesu całej firmy, a sukces całej firmy wpływa na poszczególne jej części.