Coaching

Coaching doskonale wpisuje się w wymogi współczesnego runku, który nieustannie podlega zmianom.  Brak stałości wymaga od pracowników elastyczności oraz umiejętności adaptacji do nowych warunków, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności swojej pracy.

Nie dziwi fakt, że coraz więcej firm w Polsce dostrzega wartość płynącą z zastosowani coachingu jako metody służącej „odblokowaniu” potencjału pracowników w celu maksymalizacji ich dokonań. W coachingu nacisk kładziony jest nie na to, aby kogoś czegoś nauczyć, lecz aby pomóc mu uczyć się.

Jak to wygląda w praktyce? Podczas sesji coachingowych pracownik obdarza refleksją wybrane przez siebie, konkretne działanie, wyciąga wioski co do jego wykonania i rezultatu, a następnie szuka jeszcze innych, lepszych rozwiązań, które przetestuje przy kolejnej sposobności.

W rezultacie jakość jego pracy stale wzrasta, a on sam, staje się bardziej świadomy, jaką rolę ma jego indywidualny wkład pracy na działanie całej firmy. Rośnie poczucie jego sprawczości i satysfakcja z wykonywanej pracy, a co za tym idzie – zmniejsza się fluktuacja pracowników w firmie.

Etapy coachingu

 1. Badanie potrzeb – określenie, czy coaching jest właściwą metodą pracy dla klienta.
 2. Zawarcie kontraktu – ustalenie zasad współpracy, ram czasowych, określenie wzajemnych ról i oczekiwań.
 3. Uzgodnienie potrzeb klienta – celu i pożądanego efektu sesji coachingowych.
 4. Opracowanie planu działania.
 5. Realizacja planu działania.
 6. Podsumowanie i zakończenie procesu coachingowego.

Najważniejsze zalety tej metody to:

 • nauka poprzez doświadczanie;
 • uświadamianie klientowi, jakie posiada zasoby – co zachęca go do podejmowania wyzwań, wdrażania zmian oraz innowacyjnego myślenia;
 • szybkość, intensywność i zauważalność następowania zmiany oraz trwałość rezultatów.

Bussines coaching dla kadry kierowniczej wyższego szczebla

Liderów, którzy skorzystali z coachingu, charakteryzują m.in.:

 • wysoka skuteczność działań wynikająca z umiejętności radzenia sobie ze słabościami i przekonaniami ograniczającymi podejmowanie wyzwań i wdrażanie zmian;
 • zwiększenie poczucia wpływu na siebie i otoczenie płynące z wykształcenia umiejętności podejmowania coraz większych wyzwań, wyznaczania i osiągania optymalnie wyznaczonych celów;
 • większa motywacja do doskonalenia kompetencji i podwyższania jakości pracy, jak i wspierania innych do stałego rozwoju;
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz wyższa inteligencja emocjonalna;
 • zwiększenie kompetencji do zarządzania różnorodnością w zespole;
 • umiejętność zachowywania równowagi pomiędzy zawodową a prywatną strefą życia.

Przykładowe aspekty pracy menedżerów wyższego szczebla, do pracy nad którymi można zastosować metodę coachingową:

 • zarządzanie sobą w czasie i planowanie rozwoju osobistego;
 • inteligencja emocjonalna, komunikacja;
 • budowanie autorytetu, wywieranie wpływu;
 • kreatywne rozwiązywanie konfliktów;
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
 • planowanie i wprowadzanie zmian w organizacji;
 • zarządzanie projektami;
 • budowanie zespołu i kierowanie nim;
 • kształtowanie kultury organizacyjnej i atmosfery współpracy;
 • tworzenie strategii rozwoju oraz motywowanie podwładnych do współpracy w ramach jej realizacji.

Coaching dla pracowników

Pracowników, którzy mieli styczność z pracą coachingową, charakteryzują:

 • zwiększona motywacja do pracy i odpowiedzialność za powierzony zakres obowiązków;
 • umiejętność wyznaczania sobie celów i sposobów ich realizacji;
 • przedsiębiorczość i kreatywność;
 • świadomość swoich mocnych stron, barier i ograniczeń, a także wagi stałego doskonalenia się;
 • lepsza umiejętność komunikacji i budowania konstruktywnych relacji w zespole;
 • wzrost poczucia zaangażowania we własne życie zawodowe i osobiste.

 

Przykładowe aspekty aktywności zawodowej, do pracy nad którymi wykorzystujemy metodę coachingu:

 • obsługa klienta;
 • komunikacja w zespole;
 • asertywność w pracy;
 • zarządzanie sobą w czasie.

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do firm, które pragną budować konkurencyjność na rynku poprzez inwestycję w swój największy potencjał – rozwój pracowników.
+

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt "Radomski Biznes III"

Kontakt

SKILLS FACTORY
ul. Idalińska 52 C
26 – 600 Radom

Email: info@skillsfactory.pl
Tel: 722 039 721

 
 
Dane przekazywane nam w związku z kontaktem będą wykorzystane wyłącznie w celu obsługi zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
 

 

© 2013 Skills Factory
brain made by 813.pl


Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji Zamknij