Outsourcing jest bez wątpienia jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi usług dla biznesu w Polsce. Z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce za 2012 rok wynika, że działa u nas 375 centrów usług biznesowych z udziałem kapitału zagranicznego, pomimo pojawienia się na rynku tej formy usług zaledwie niecałą dekadę temu. Sektor zatrudnia łącznie ponad 100 tys. osób, a sama branża rozrasta się o 25% w skali roku.

Centra BPO/SSC skupiają najczęściej specjalistów z zakresu księgowości i finansów, prawa, HR i IT. Wykorzystywane przez nich nowe technologie, zaawansowane rozwiązania biznesowe, a także specjalistyczna wiedza sprawiają, że branża ta jest cennym kanałem wymiany informacji oraz know‑how.

Choć prognozy co do dalszego rozwoju sektora usług wspólnych są optymistyczne, pamiętać należy, że stoją przed nim również pewne wyzwania. Należą do nich głównie konieczność ciągłego zwiększania efektywności i wprowadzania oszczędności kosztowych, prowadzenie efektywnej polityki kadrowej, w tym zwłaszcza: pozyskiwanie kandydatów na istotne dla działalności firmy stanowiska, radzenie sobie z fluktuacją pracowników, rozwój kadry menedżerskiej średniego szczebla oraz zarządzanie talentami.

Nasza oferta została przygotowana z myślą o zmaksymalizowaniu wykorzystania potencjału kadr w firmach branży BPO/SSC.

Kompetencje twarde

 • Metody profesjonalnej rekrutacji i selekcji.
 • Zarządzanie talentami.
 • Budowanie ścieżek kariery.
 • Okresowa rozmowa oceniająca.
 • Techniki sprzedaży i obsługa klienta.

Kompetencje miękkie

 • Akademia Team Leadera – rozwój kompetencji liderskich menedżerów średniego szczebla.
 • Maksymalizowanie potencjału zespołu. Techniki motywacji i coaching pracowników.
 • Organizacja pracy w zespole. Delegowanie zadań i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Jak wspierać postawy proaktywne wśród pracowników? Zarządzanie zespołem przez coaching.
 • Efektywna komunikacja w organizacji.
 • Coaching indywidualny