Cel: Zbudowanie od podstaw zespołu sprzedawców w nowo powstałym oddziale firmy.

Sytuacja wyjściowa / zarys problemu:

Międzynarodowa firma finansowa z siedzibą poza granicami kraju przechodziła przez proces restrukturyzacji, której celem był m.in. outsourcing działu sprzedaży na rynek polski. Klient potrzebował lokalnego wsparcia w przeprowadzeniu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta, a następnie przeszkoleniu zespołu sprzedawców tak, by poradzili sobie z wyzwaniami, które pojawią się przed nimi w codziennej pracy.

Podjęte działania:

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy wraz z działem HR wewnętrzny audyt, który posłużył do stworzenia opisu nowego stanowiska pracy, będącego odpowiedzią na wymagania rynku. Ustaliliśmy zakres doświadczenia zawodowego oraz rodzaje kompetencji i umiejętności wymaganych od kandydatów. Następnie przeprowadziliśmy rekrutację i selekcję kandydatów. Dla nowej grupy pracowników przygotowaliśmy 40-godzinny cykl szkoleń, rozwijających zarówno kompetencje twarde sprzedawców (techniki negocjacji, radzenie sobie z obiekcjami klientów, metody wyznaczania celów), jak również kompetencje miękkie, służące budowaniu dobrych relacji z klientami i w zespole (wśród zagadnień: komunikacja interpersonalna, role zespołowe i synergia w zespole, budowanie długofalowych relacji z klientami). Szkolenie było przeprowadzone w językach polskim i angielskim.

Rezultaty:

Pracownicy przystąpili do pracy z dużym zaangażowaniem i silną motywacją. Dzięki odpowiednio dostosowanemu zakresowi merytorycznemu szkoleń byli w stanie wypracować własne metody pracy i zdobyć narzędzia pomocne w rozwijaniu potencjału osobistego. Komfort pracy i satysfakcja z indywidualnego wkładu w funkcjonowanie zespołu zwiększyły jego efektywność. W rezultacie w okresie sześciu miesięcy od odbycia szkolenia firma odnotowała średni wzrost sprzedaży o 19,5%, przy jednoczesnym wzroście satysfakcji klientów z oferowanej usługi o 45%.